Nová leteckomodelářská sezóna


2 0 2 1


Soutěž kategorie RCEV - stopalcovky

V sobotu dne 18.9.2021 se uskuteční na našem modelářském letišti soutěž elektrovětroňů kategorie RCEV.

Na ploše se sejdeme už po 8:00 a končit bychom měli cca do 15:00. Chcete-li pomoci s měřením či organizací, budete vítáni.


Ing. Radek Novotný, Předseda LMK Chomutov, p.s.


Důležité upozornění pro všechny aktivní členy LMK Chomutov, p.s.:

Od 1.1.2021 je pro letecké modeláře platné "Prováděcí nařízení 2019/947" Komise EU. V rámci provozu modelů v rámci našeho klubu je POVINNOSTÍ všech členů klubu označit všechny své modely o hmotnosti větší než 250g provozním číslem přiděleným SMČR CZEt7slfy2nqzwrj a vaším číslem "Sportovní licence" Svazu modelářů ČR (CZE 008-xxx). Toto číslo najdete na svém členském průkazu. Pro provoz modelů je v každém případě rovněž nezbytné mít zaplacený členský příspěvek klubu a vylepenou členskou známku na průkazu člena klubu SMČR na dané období.

U maket a polomaket lze značení umístit např. v trupu, u ostatních modelů se značení provádí kdekoli na povrchu tak, aby bylo čitelné.
Značení lze také provést pomocí tzv. QR kódu. Jeko velikost by měla být min.15mm tak, aby bylo možné umožnit případnou kontrolu ze strany orgánů PČR.

Rovněž musí mít každý pilot u sebe při létání platný průkaz člena klubu SMČR!!!

Více informací naleznete na stránkách Svazu modelářů ČR na www.svazmodelaru.cz/klem .

Ing. Radek Novotný, Předseda LMK Chomutov, p.s.Nejbližší akce:

Datum
Kategorie
Dětský den


Předpověď počasí

Počítadlo:

počítadlo.abz.cz